Site oficial al Comunei Orodel

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL U.E. 2016/679 PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTORA , LA NIVELUL COMUNEI ORODEL A FOST DESEMNAT CA RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DOAMNA POPESCU NICOLETA -INSPECTOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILA

DATE DE CONTACT

TELEFON 0251/367538

FAX 0251/367538

MAIL : primariaorodel@yahoo.ro

Home   |  Contact   |   Support   |   TOS

SOFTWARE COMPANY ©2011. All rights reserved
Icons by P.S.C